Oferta

Wykonujemy usługi wyceny:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki gruntu)
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych (domu, budynków o przeznaczeniu innym niż mieszkalne)
 • nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych)
 • nieruchomości budynkowych
 • ograniczonych praw rzeczowych oraz zobowiązaniowych:
  • spółdzielczych własnościowych praw
  • służebności
  • użytkowania
  • dożywocia
Określamy wartość nieruchomości dla celów:
 • sprzedaży
 • zabezpieczenia wierzytelności
 • ubezpieczeniowych
 • postępowań spadkowych, podziałów majątkowych
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • innych określonych przez zleceniodawcę
Wykonujemy również:
 • analizy rynku nieruchomości
 • analizy opłacalności inwestycji
 • analizy skutków uchwalenia lub zmiany mpzp
 • doradztwo w zakresie rynku nieruchomości
Obszar działania to głównie województwo małopolskie, realizujemy też zlecenia z całej Polski (np.mienie zabużańskie)